Pedikulosis sang kutu rambut

📢📢[Sharing Knowledge]📖🔎


Tahukah Anda?

Kutu Rambut (Pedikulosis)
Pedikulosis adalah gangguan yang disebabkan oleh infestasi tuma. Salah satu gangguan pada kepala dapat disebabkan oleh tuma kepala yang disebut Pediculus humanus var. capitis yang termasuk family pediculidae.

Morfologi dan Daur Hidup
Bentuk Pediculus humanus lonjong, pipih dorso-ventral, berukuran 1,0-1,5 mm, berwarna kelabu, kepala berbentuk segitiga, segmen toraks bersatu dan abdomen bersegmen. Ujung setiap kaki dilengkapi dengan kuku. Tuma kepala berjalan dari satu helai rambut ke rambut lain dengan menjepit rambut dengan kuku-kukunya. Tuma dapat pindah ke hospes lain. Telur berwarna putih, dilekatkan pada rambut dengan perekat kitin.


Patologi dan Gejala Klinis
Lesi pada kulit kepala disebabkan oleh tusukan tuma pada waktu mengisap darah. Lesi sering ditemukan dibelakang kepala atau leher. Air liur tuma yang merangsang menimbulkan papul merah dan gatal.

Diagnosis
Diagnosis ditegakkan dengan menemukan P. humanus capitis dewasa, larva, nimfa atau telur dari rambut kepala.

Pengobatan
Pemberantasan tuma kepala dapat dilakukan dengan menggunakan tangan, sisir serit atau dengan pemakaian insektisida golongan klorin (benzene heksa klorida) atau permetrin.

📚🔎Source :
Susanto I, dkk. Buku Ajar Parasitologi Kedokteran. Edisi ke 4. FKUI. Jakarta. 2008.

Blog Attachment

Leave us a Comment